Rss

A A A
 • Carieră:
  +373 22 409 344
  +373 22 409 399

   

 • Achiziții:
  +373 22 409 348

 • Contactați-ne în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:15 – 11:45 și 12:30 – 17:00

 • Adresa poștală:Republica Moldova, MD-2005, Chişinău, Bulevardul Grigore Vieru 1

 • Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Dorin Drăguţanu, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 409 006;

 • Marin Moloşag, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

  A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 409 006;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 409 008;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 409 007.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Rata inflației

Ritmul anual al inflaţiei în luna octombrie a constituit 13.2 la sută.

Ultima rundă de prognoză plasează rata inflaţiei medie anuală pentru anii 2015 şi 2016 la nivelul de 9.7 la sută și 11.9 la sută și va fi prezentată detaliat în Raportul asupra inflației nr. 4, 2015.

Rata anuală a inflaţiei (%, decembrie anul precedent = 100%)
Liberalizarea prețurilor
Țintirea agregatelor monetare
Țintirea inflației

 

Ratele dobânzilor

02.09.2015 - până astăzi
 • Rata de bază19.50%
 • Depozite overnight16.50%
 • Credite overnight22.50%

Rata de bază se aprobă în calitate de rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt. Facilitatea de depozit şi facilitatea de creditare se înscriu într-un coridor simetric de ±3 p.p. faţă de rata de bază.

 
26.11.2015

Decizia Comitetului executiv al BNM din 26 noiembrie 2015 vizează ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste în contextul readucerii şi menţinerii ratei inflaţiei în proximitatea ţintei de 5.0 la sută pe termen mediu, cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

 

Începînd cu 1 ianuarie 2016, în sectorul bancar din Republica Moldova va fi implementat codul IBAN (International Bank Account Number) la efectuarea transferurilor naționale. Banca Națională încurajează agenții economici să se adreseze la oficiile bancare pentru a semna acorduri adiționale la contractele de cont bancar și să întreprindă acțiunile necesare pentru a informa contra-părțile privind noile lor date bancare.

 

Calendar de diseminare a datelor

07.12.2015
 

Conturile internaţionale ale Republicii Moldova includ balanţa de plăţi, poziţia investiţională internaţională și datoria externă brută, a căror elaborare este o funcţie de bază a Băncii Naţionale a Moldovei (conform Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 „Cu privire la Banca Naţională a Moldovei”).

 
30.11.2015

În ianuarie-octombrie 2015, prin intermediul băncilor licențiate au fost transferate din străinătate în favoarea persoanelor fizice mijloace bănești în valoare netă de 939.99 mil. USD (în scădere cu 32.8 la sută față de primele 10 luni ale anului 2014).

 

În perioada 23-27 noiembrie 2015, Banca Națională desfăşoară cea de-a IV-a ediţie a evenimentului anual ” Săptămâna Antifraudă”. Săptămâna Antifraudă își propune derularea unui șir de activități de sensibilizare a angajaților Băncii Naționale cu privire la riscul de fraudă, aflat în creștere la nivel global, la fel ca și costurile ce le implică gestionarea acestuia.

 
23.11.2015

În luna octombrie 2015, gradul de acoperire a cererii nete de valută din partea agenţilor economici prin oferta netă de valută de la persoanele fizice a constituit 95.9 la sută, comparativ cu 87.9 la sută în luna precedentă și 98.4 la sută în luna octombrie 2014 (date actualizate).

 
20.11.2015

Informaţia privind activele şi obligaţiunile valutare ale băncilor licenţiate este întocmită în baza rapoartelor privind poziţia valutară deschisă a băncii, prezentate de către băncile licenţiate.

 
20.11.2015

Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice.

 
20.11.2015

În luna octombrie  2015, baza monetară  s-a micşorat cu 457.4 mil. lei (1.5 la sută) faţă de luna septembrie 2015 şi a constituit 29403.4 mil. lei.

 

Prețul la metalele prețioase

 • XAU 686.8630
 • XAG 9.1282
Sorry, there are no prices.

Preţurile la aur şi argint reprezintă preţurile exprimate în lei moldoveneşti al unui gram de aur fin şi al unui gram de argint fin. Citeşte mai mult

 

Completarea chestionarului are loc în baza benevolă şi anonimă lunar şi / sau trimestrial.

 
Vezi mai mult