Pagina principală    |     Harta site-ului    |     Contacte

Ro | En | Ru
Sunteţi aici: Pagina principală

Informaţia nouă pe site
     Legislaţia › Acte normative / oficiale › Hotărâri › Reglementare şi supraveghere bancară › Regulament cu privire la dezvăluirea de către băncile din Republica Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor 01.10.2014
     Legislaţia › Acte normative / oficiale › Regulamente › Balanţa de plăţi › Regulamentul cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi 01.10.2014
     Politica monetară › Instrumentele de politică monetară › Facilităţile permanente 01.10.2014
     Statistici › Conturile internaţionale ale Republicii Moldova › Operaţiuni internaţionale efectuate prin sistemul bancar › Transferuri din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice 01.10.2014
     Anunţul Legislaţia › Acte normative / oficiale › Transparenţa decizională › Proiecte de decizii supuse consultării publice › Proiectul Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea și completarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăți în Republica Moldova (Termen limită: 22.10.2014) Nota de argumentare 01.10.2014
     Sistemul de plăţi › Prestatorii de servicii de plată și societăţile emitente de monedă electronică 01.10.2014
     Moneda naţională › Monede comemorative › Preţul monedelor 01.10.2014
     Sinteza recomandărilor la Legislaţia › Acte normative / oficiale › Transparenţa decizională › Proiecte de decizii supuse consultării publice › Proiectul HCA al BNM cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova Anunţul Nota de argumentare 30.09.2014
     Pieţele financiare › Piaţa monetară › Activitatea băncilor pe piaţa monetară 30.09.2014
     Despre BNM › Posturi vacante › Expert principal, Secţia supravegherea prestatorilor de servicii de plată și emitenților de monedă electronică, Departamantentul Sistemul de Plaţii (data limită) 31.10.2014 26.09.2014
     Pieţele financiare › Piaţa valutară › Activele oficiale de rezervă › 19 septembrie 2014 26.09.2014
Mai multe