• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.09.2017

Post vacant: Economist principal, Direcţia reglementare, Departamentul reglementare și autorizare

 

Cerințe minime obligatorii

 • Studii superioare economice/juridice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 • Experiență de minim un an în domeniul financiar - economic şi/sau juridic;
 • Cunoașterea legislației în domeniul reglementării valutare, legislației bancare;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 • Competențe:   integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă;
 • Alte abilități și atitudini: Abilităţi excelente de comunicare verbală şi în scris, capacitate de analiză şi sinteză a informaţiei, bine organizat, atitudine pozitivă și constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Experință specifică în domeniul elaborării cadrului normativ.

 

Principalele atribuții

 1. Elaborarea proiectelor de acte legislative și normative în domeniul reglementării valutare (inclusiv modificarea și completarea acestora);
 2. Pregătirea avizelor la proiectele actelor legislative, actelor normative, tratatelor internaționale etc.;
 3. Examinarea demersurilor persoanelor juridice și fizice cu privire la domeniul valutar;
 4. Studierea și aplicarea legislației Republicii Moldova, a altor state..

 

Recomandăm să consultați bibliografia propusă înainte de a aplica la concurs:

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
 3. Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.8 din 28.01.2010;
 4. Regulamentul privind licențierea, controlul și sancționarea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale nr.304 din 10.11.2016;
 5. Regulamentul privind activitatea unităților de schimb valutar, aprobat prin Hotărârea Conmitetului executiv al Băncii Naţionale nr.335 din 01.12.2016;
 6. Regulamentul privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale nr.216 din 20.08.2015;
 7. Instrucțiunea privind angajamentele externe, aprobată prin :Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale nr.185 din 13.07.2006.

 

Termenul-limită:

- 2 octombrie 2017.

 

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
 

Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.

 


Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).