• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
08.02.2017

Registrul societăţilor emitente de monedă electronică

Conform prevederilor Legii nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică, Banca Națională ține registrele publice ale societăților de plată, furnizorilor de servicii poștale și a societăților emitente de monedă electronică, care au obținut licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată, respectiv, pentru activitatea de emitere a monedei electronice.

Registrul
societăţilor emitente de monedă electronică,
care au obținut licența Băncii Naționale pentru activitatea de emitere a monedei electronice1

Denumirea societăţii emitente de monedă electronică

Sediul societăţii emitente de monedă electronică

Serviciile pentru prestarea

cărora s-a eliberat licenţa

Numărul şi data hotărîrii privind eliberarea licenţei

Administratorii societăţii emitente de monedă electronică

Seria, numărul şi data de eliberare a licenţei

Informaţii privind reperfectarea, eliberarea duplicatelor licenţei

Informaţii privind retragerea licenţei

Informaţia privind filialele/agenţii de plată2 ai societăţii emitente de monedă electronică

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

„Paymaster” SRL

 

MD -2001, str. Aleea Gării, 42, mun. Chişinău, Republica Moldova

 

art. 80 - emitere a monedei electronice

 

în prezent desfăşoară activitatea conform art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

 

nr. 175 din 04.09.2014

 

Lupolov Denis

 

seria BNM

nr. 000577 din 11.09.2014

 

___

 

___

 

 Agenţii „Paymaster” SRL

„Paynet Services” SRL

MD-2001, str.Bulgară, 18, ap. (of) 8, mun. Chişinău, Republica Moldova

art. 80 - emitere a monedei electronice

 

în prezent desfăşoară activitatea conform art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

nr. 227 din 31.10.2014

Erarslan Kazim

seria BNM

nr. 000581 din 11.11.2014

Licenţă anulată urmare a reperfectării acesteia.

___

___

„Paynet Services” SRL

MD-2004, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 196, mun. Chişinău, Republica Moldova

art. 80 - emitere a monedei electronice

 

în prezent desfăşoară activitatea conform art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

nr. 227 din 31.10.2014

Erarslan Kazim

seria BNM

nr. 000582 din 23.12.2014

S-a reperfectat licenţa urmare a modificării sediului societăţii pe strada Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 196, mun. Chişinău.

___

___

„Paynet Services” SRL

MD-2002, bd. Decebal 6, mun. Chişinău, Republica Moldova

art. 80 - emitere a monedei electronice

 

în prezent desfăşoară activitatea conform art. 4 alin. (1) pct. 7) - executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

nr. 227 din 31.10.2014

Erarslan Kazim
Greadcenco Călin

seria BNM

nr. 000586 din 10.12.2015

S-a reperfectat licenţa urmare a modificării sediului societăţii pe strada bd. Decebal, 6, mun. Chişinău.

___

Agenții „Paynet Services SRL

„Microinvest” SRL

MD-2014, bd. Renașterii Naționale, 12, et. 3, mun. Chișinău, Republica Moldova

art. 80 – emitere a monedei electronice

 

nr. 11 din 15.01.2015

Svinarenco Dumitru

seria BNM nr. 000583 din 30.01.2015

___

___

___

„Artosis” SRL

MD-2002, bd. Decebal, 19, ap. (of.) 59, mun. Chișinău, Republica Moldova

art. 80 – emitere a monedei electronice

în prezent desfăşoară activitatea conform art. 4 alin. (1) pct. 1) – 2) şi pct. 7) - serviciu legat de depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi, serviciu legat de retragerile de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea unui cont de plăţi, executarea operaţiunilor de plată în cazul în care consimţămîntul plătitorului pentru executarea unei operaţiuni de plată este exprimat prin intermediul oricăror dispozitive de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv prin intermediul terminalelor de plată în numerar (terminale cash-in), şi în cazul în care plata este efectuată către operatorul sistemului sau al reţelei informatice sau de comunicaţie electronică ce acţionează exclusiv ca intermediar între utilizatorul serviciilor de plată şi furnizorul bunurilor şi serviciilor.

nr. 214 din 08.08.2016

Vasiliev Artiom

seria BNM nr. 000587 din 11.08.2016

___

___

Agenții „Artosis” SRL

 

1 monedă electronică – valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentînd o creanţă asupra emitentului, care este emisă la primirea fondurilor (altele decît moneda electronică), în scop de efectuare a unor operaţiuni de plată, şi care este acceptată de o persoană alta decît emitentul de monedă electronică.

2 agent al societăţii emitente de monedă electronică – persoană juridică care distribuie sau răscumpără monedă electronică în numele şi pe contul unei societăţi emitente de monedă electronică.

Registrul societăţilor de plată / furnizorilor de servicii poştale care au obținut licența Băncii Naționale pentru activitatea de prestare a serviciilor de plată