• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.11.2014

Serii statistice ajustate sezonier

Statisticile macroeconomice infraanuale reprezintă un instrument esenţial în analiza evoluţiei proceselor economice, argumentarea politicilor economice, elaborarea de pronosticuri. Însă, deseori aceste statistici sunt influenţate de fluctuaţiile sezoniere şi alte efecte, care pot masca unele mişcări ale seriei şi împiedică înţelegerea clară a fenomenului economic. În consecinţă, o multitudine de serii statistice sunt supuse ajustării sezoniere, care are ca scop eliminarea fluctuaţiilor sezoniere obişnuite, precum şi a efectelor de calendar tipice.

Pe această pagină, Vă prezentăm rezultatele ajustării sezoniere pentru seriile trimestriale ale principalelor componente din contul curent al balanţei de plăţi: comerţul cu bunuri şi servicii, compensarea pentru muncă, transferurile personale. De asemenea, au fost supuse ajustării sezoniere şi seriile lunare ale transferurilor de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice efectuate prin sistemul bancar naţional, precum şi datele privind comerţul exterior al Republicii Moldova în baza statisticii lunare publicate de BNS*.

Ajustare sezonieră a fost efectuată utilizând pachetul de programe DEMETRA+, versiunea 1.02, aplicând metoda X-12 ARIMA.
Principale estimări realizate sunt:

 • trendul (tendinţa generală, de lungă durată ce corespunde unei evoluţii, mişcări sistematice, fundamentale, sesizabile pe perioade lungi de timp);
 • efectul componentei sezoniere (evenimente care se întâmplă în acelaşi moment, cu aceeaşi magnitudine şi direcţie în fiecare an);
 • efectul de calendar (efect care nu are o distribuire anuală stabilă în timp, fiind provocat de divergenţe calendaristice de la an la an);
 • componenta iregulară (efectele care în lipsa informaţiei suplimentare sunt considerate imprevizibile din punctul de vedere al timpului de apariţie, suprafeţei de acoperire şi duratei).

Estimarea efectului de calendar s-a bazat pe analiza influenţei zilelor de sărbătoare nelucrătoare din Republica Moldova [Art. 111 al. (1) din Codul muncii al Republicii Moldova].

S-a optat pentru selecţia automată a modelului de ajustare sezonieră, însă în urma analizei testelor de normalitate, heteroscedasticitate, corelaţie etc., pentru seriile cu probleme, modelul de ajustare a fost ales manual. În cazul alegerii schemei de descompunere s-a optat pentru cea multiplicativă, deoarece în majoritatea seriilor economice se atestă existenţa unei relaţii de proporţionalitate a componentelor seriei, însă în unele cazuri a fost folosită metoda aditivă.

De menţionat, că s-a urmărit şi consistenţa în timp între datele iniţiale şi cele ajustate sezonier.

Revizuirea regulată a seriilor brute de date va implica şi revizuirea seriilor ajustate sezonier.

* Datele BNS nu includ ajustările la comerţul exterior cu bunuri operate de către Direcţia Balanţa de Plăţi a Băncii Naţionale a Moldovei, cum ar fi exporturile / importurile efectuate de persoane fizice, reparaţii de bunuri, bunuri procurate în porturi de către cărăuşi etc. Importurile sunt evaluate în preţuri c.i.f.

Principalele agregate ale contului curent al balanţei de plăţi

Transferurile de mijloace băneşti din străinătate în favoarea persoanelor fizice efectuate prin sistemul bancar naţional

Comerţul exterior cu bunuri al Republicii Moldova în baza datelor lunare ale BNS

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).