• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Banca Națională a Moldovei a aprobat Strategia de implementare a standardelor Basel III prin prisma cadrului legislativ european. Documentul are ca scop identificarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a pachetului european de reglementare și supraveghere bancară, precum și sensibilizarea sectorului bancar în scopul conformării corespunzătoare.

Pe parcursul anului 2015, deciziile de politică monetară au avut drept scop ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste prin prisma consolidării perspectivelor de readucere şi menţinere a ratei inflaţiei în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

În anul 2014, Banca Naţională a Moldovei a creat condiţiile necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, BNM va  menţine inflaţia la nivelul de 5.0 sută anual cu o posibilă deviere de ± 1.5 puncte procentuale, fiind considerat nivelul optim pentru creşterea şi dezvoltarea economică a RM pe termen mediu.

BNM a fost înfiinţată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova la 4 iunie 1991, cu desemnarea guvernatorului - Leonid Talmaci. Obiectivul fundamental al BNM este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Planul strategic este un document aprobat de Comitetul executiv al BNM pentru o perioadă de 5 ani şi cuprinde mai multe elemente esenţiale: misiune, viziune, valori, domeniile de activitate de bază, obiective strategice, obiective operaţionale, acţiuni, indicatori de performanţă.

În anul 2013, Banca Naţională a Moldovei a creat condiţiile necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de 5.0 la sută ± 1.5 puncte procentuale, conform obiectivul pe termen mediu  stabilit în strategiei de politică monetară a BNM.

Data evenimentului: 
11.03.2014
Participanți: 
reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai mediului educaţional şi ai societăţii civile, experţi din mediul educaţional şi participanţi la piaţa financiară din Republica Moldova, analişti economici, precum şi parteneri externi.

Economia Republicii Moldova în anul 2012 a consemnat o contractare de 0.8 la sută faţă de anul 2011. BNM a creat condiţii necesare pentru încadrarea inflaţiei în intervalul de 5.0 la sută ± 1.5 puncte procentuale.

Economia Republicii Moldova pe parcursul anului 2011 a consemnat o creştere de 6.4 la sută faţă de anul precedent. La sfârşitul anului 2011 ritmul anual al inflaţiei a constituit 7.8 la sută.

Realizările economice ale Republicii Moldova denotă că anul 2010 poate fi considerat anul recuperării treptate şi a depăşirii consecinţelor crizei financiare globale.

După doi ani de criză economică şi financiară declinul sever din activitatea mondială a făcut treptat loc relansării pe principalele pieţe emergente şi în unele ţări avansate.

Evoluţia economiei mondiale a fost determinată în mare parte de problemele pe de piaţa financiară a Statelor Unite ale Americii apărute la mijlocul anului 2007, care s-au extins în restul lumii şi începând cu luna septembrie 2008, s-au transformat într-o criză financiară internaţională. 

În pofida crizei de pe pieţele financiare internaţionale, activitatea economică la nivel mondial a continuat să se extindă, în special, datorită ţărilor cu o economie emergentă şi în dezvoltare.

Vezi mai mult