• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.

 • Sergiu Cioclea, Guvernator al Băncii Naţionale

  Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 606;

 • Aureliu Cincilei, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A treia zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 608;

 • Ion Sturzu, Viceguvernator al Băncii Naţionale

  A patra zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
  Programare la telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Se va acorda atenția sporită următoarelor domenii supravegheate în cadrul controalelor pe teren și al celor din oficiu: 1. Transparența acționarilor;  2. Riscul de credit, inclusiv creditele neperformante, expunerile ”mari” și expunerile față de persoanele afiliate;   3. Riscul operațional;  4. Guvernanța internă;  5. Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Pe parcursul anului 2016, Banca Națională, pentru asigurarea unei structuri de proprietate transparente,  a efectuat evaluări ale calității acționariatului  în bănci și a aplicat unele măsuri de remediere asupra băncilor mari.  Astfel, activele au înregistrat o creștere, băncile devenind mai rezistente, fiind capitalizate și cu  un nivel înalt de lichiditate

Banca Națională, pentru asigurarea unei structuri de proprietate transparente,  efectuează evaluări ale calității acționariatului  în bănci.  Pe parcursul perioadei de referință  activele au înregistrat o creștere, băncile sunt destul de bine capitalizate, însă se confruntă cu unele probleme legate de nivelul creditelor neperformante, menținându – se tendința de diminuare a activității de creditare.

Pe parcursul semestrului I, sectorul bancar a înregistrat o majorare a creditelor neperformante, însă nivelul înalt al capitalului a permis băncilor să absoarbă pierderile generate de această creștere. Totodată, se menține tendința de diminuare a activității de creditare, iar sectorul bancar rămîne dependent de circumstanțele mediului intern și extern.

Pe parcursul trimestrului I al anului 2016, s-a consolidat capitalul, urmare a obținerii profitului în perioada analizată. Totodată, activitatea de creditare încetinește, iar sectorul bancar rămîne a fi vulnerabil și dependent de circumstanțele mediului intern și extern.

Activele totale în sectorul bancar (cu excepția BC „BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A. și BC ”UNIBANK” SA.) au constituit 69,095.6 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 9,117.0 mil. lei (15.2 la sută).

Activele totale au constituit 69,303.8 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 9,325.2 mil. lei (15.5 la sută).

Activele totale pe sector au constituit 101,176.4 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 7,267.3 mil. lei (7.7 la sută). Creșterea activelor în primele 6 luni ale anului la cele  11 bănci (fără băncile aflate în administrare specială) a constituit 6,588.7 mil. lei (11.0 la sută).

Evoluţia indicatorilor agregați pe sectorul bancar în trimestrul I al anului 2015 per ansamblu rămîne puternic distorsionată de activitatea băncilor aflate în administrare specială (B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.).

Evoluţia indicatorilor sectorului bancar din luna noiembrie 2014 a fost puternic distorsionată de unele tranzacţii în proporţii deosebit de mari la Banca de Economii S.A., Banca Socială şi Unibank.

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2014, capitalul de gradul I a înregistrat o creştere de 2.3 la sută pînă la 8,107.8 mil. lei comparativ cu finele anului precedent.

testLa situaţia din 30.06.2014, capitalul de gradul I a marcat o creştere de 2.7 la sută pînă la 8140.4 mil. lei.

La situaţia din 31.03.2014 capitalul de gradul I al băncilor licențiate  a constituit  8,177.5 mil. lei  şi a înregistrat o creştere cu 3.3 la sută în primele trei luni ale anului.

La situaţia din 31.12.2013, capitalul de gradul I a marcat o creştere de 14.6 la sută pînă la 7,919.3 mil. lei. 

La situaţia din 30.09.2013 capitalul de gradul I a constituit 7,600.2 mil. lei şi a înregistrat o creştere pe parcursul a 9 luni ale anului cu 10.0 la sută.

La situaţia din 30.06.2013, capitalul de gradul I a marcat o creştere de 6.6 la sută pînă la 7364.5 mil. lei.

 La situaţia din 31.03.2013 capitalul de gradul I a constituit 7515.3 mil. lei şi a înregistrat o creştere pe parcursul trimestrului cu 8.7 la sută faţă de micşorarea cu 2,3 la sută din perioada similară a anului trecut.

La situaţia din 31.12.2012 capitalul de gradul I a constituit 6924.0 mil. lei şi a înregistrat o descreştere pe parcursul anului cu 6.4 la sută. 

La situaţia din 30.09.2012 capitalul de gradul I a totalizat 6636.7 mil. lei şi s-a redus de la începutul anului cu 10.3 la sută.

La situaţia din 30.06.2012, capitalul de gradul I a constituit 6751.7 mil. lei sau cu 9.1 la sută mai puţin faţă de începutul anului. Această descreştere a fost determinată de evoluţia calităţii portofoliului de credite pe fundalul reducerii cererii interne.

Vezi mai mult